*Orice interacțiune pe acest site web, dar și oricine beneficiază de serviciile oferite de Laolaltă, trebuie să cunoască și să respecte termenii și condițiile de mai jos. Orice încălcare a acestora va rezulta în suspendarea serviciului cu sau fără anunțare în prealabil. Acești termeni și condiții pot fi modificați oricând fără anunț, de aceea, revizitarea acestei pagini este esențială.

1. Definiții

Prestator– Echipa care pune la dispoziție site-ul web și serviciile accesibile prin acesta, și anume Laolaltă.
Beneficiar – Compania, individul care a atins vârsta majoratului în România, tânărul cu vârsta minimă de 16 ani, doar cu acordul unui părinte, care acționează în nume propriu, și care face uz de site-ul acesta web, în conformitate cu acești Termeni și Condiții, reprezentat și de utilizatori și vizitatori
Termeni și Condiții – Acest document, care specifică termenii și condițiile în care site-ul web și serviciile oferite prin intermediul acestuia pot fi folosite, cât și drepturile și obligațiile Prestatorului și a Beneficiarului
Site web – Pagina web accesibilă prin URL-ul: www.laolalta.com, și tot ce este asociat cu aceasta, care este gestionat de către Prestator
Serviciu – Serviciile oferite prin intermediul acestui site web, în conformitate cu acești Termeni și Condiții, care includ, dar nu sunt limitate la înscrierea la evenimentul Laolaltă.

2. Acceptarea termenilor

Prin accesarea și/sau utilizarea acestui site web furnizat de Prestator, sunteți de acord cu prezenții Termeni și Condiții. Vă rugăm să citiți cu atenție, iar dacă nu sunteți de acord în totalitate cu acești Termeni și Condiții, vă invităm să părăsiți acest site web.

3. Despre persoanele minore

Pentru a proteja interesele minorilor, Prestatorul nu va colecta și/sau procesa în mod conștient datele personale ale minorilor sub 16 ani, iar minorii de la 16 ani în sus, până la vârsta majoratului în România, sunt nevoiți să aibă acordul unui părinte și supravegherea acestuia

4. Confidențialitate

Protecția datelor este o preocupare majoră a Prestatorului, motiv pentru care, datele colectate în cursul vizitelor pe site-ul web sunt procesate conform prevederilor legale valabile în România. Site-ul web poate include legături cu site-uri a căror gestionare nu se află sub controlul Prestatorului, motiv pentru care Prestatorul nu își asumă în niciun fel responsabilitatea în numele acestora.
Prestatorul se angajează să nu dezvăluie informații cu caracter personal, cu excepția situațiilor legale.
Informații cu privire la colectarea și procesarea datelor cu caracter personal sunt expuse în Politica de Confidențialitate afișată în permanență pe site-ul web, în josul site-ului web, dar și în Politica Cookies, aflată în aceeași secțiune.

5. Drepturi de proprietate intelectuală

Făcând excepție imaginile, URL-urile și textele transmise și/sau publicate de către Beneficiar în cadrul comenzii și a efectuării unui serviciu, asupra cărora Beneficiarul trebuie să aibă drepturi depline, imaginile publicate de către Prestator, respectiv textele, materialele, imaginile și site-ul web sunt proprietatea intelectuală a Prestatorului. Acestea nu pot fi reproduse nici parțial, nici integral, nici măcar modificate fără acordul expres exprimat în prealabil al Prestatorului.
Este interzisă folosirea acestui site web în scopul distrugerii și/sau alterării sale, a conținutului său, ori a securității acestuia, dar nici măcar pentru discreditarea sau hărțuirea Prestatorului, ori a Beneficiarului, a colaboratorilor și/sau afiliaților săi.
Prestatorul își va exercita în mod activ drepturile de proprietate intelectuală în toate aspectele protejate de lege.

6. Informarea beneficiarilor vizați asupra drepturilor lor

Beneficiarii care transmit date personale către site-ul web, au garantate drepturile în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679, intitulat GDPR.
La cererea scrisă, datată și semnată a Beneficiarilor, trimisă la adresa Prestatorului, prin intermediul adresei de e-mail gdpr@laolalta.com, Prestatorul se obligă să:

  • Confirme Beneficiarului dacă prelucrează sau nu date cu caracter personal, în mod gratuit, în limita unei singure cereri anuale.
  • Să rectifice, actualizeze, blocheze șteargă sau anonimizeze, în mod gratuit, date a căror prelucrare nu este conformă cu Regulamentul privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor, respectiv prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a datelor
  • Să înceteze prelucrarea datelor personale ale Beneficiarului, la cerere

Pe lângă Termenii și Condițiile prezente în această politică, în Politica de Confidențialitate și în Politica Cookies, înțelegeți și acceptați faptul că Prestatorul poate culege, păstra și comunica date depsre Beneficiari, pentru scopurile menționate. Aveți dreptul de a ne solicita ștergerea informațiilor cu caracter peresonal.

7. Obligațiile beneficiarilor

Beneficiarul are următoarele responsabilități:

  • Furnizarea de date reale, exacte și complete
  • Menținerea și reînnoirea datelor pentru a rămâne reale, exacte și complete

Totodată, Beneficiarul își asumă obligativitatea de a NU face următoarele:

  • Publicarea de materiale ce conțin viruși sau programe cu intenția de a distruge acest sistem sau orice alt sistem ori informație
  • Publicarea de materiale cu drepturi de autor, fără să fie autorul, ori să aibă permisiunea autorului
  • Publicarea de materiale obscene, defăimătoare, răuvoitoare, pornografice și/sau care instigă la ură, dar și orice alt material care contravine normelor legale în vigoare

Nerespectarea acestor condiții duce la disocierea imediată a Prestatorului de Beneficiar. Prestatorul își rezervă dreptul de a șterge informațiile respective și de a acționa pe cale legală.

8. Accesul la servicii, disponibilitatea acestora.

Accesul la serviciile noastre este permis temporar și ne rezervăm dreptul de a retrage sau modifica accesul la site-ul nostru web fără notificare. Nu vom fi răspunzători dacă, din orice motiv, website-ul nostru nu este disponibil în orice moment sau pentru orice perioadă de timp. Putem restricționa periodic accesul la website-ul nostru, în întregime sau parțial, pentru utilizatori.

9. Excluderea responsabilității

Prestatorul nu este respnsabil de daunele provocate de înreruperile de mentenanță ale site-ului web și își rezervă dreptul de a practica întreruperi de mentenanță pentru actualizare, îmbunătățire, reparare, etc., Beneficiarul neavând pretenții despăgubitoare pentru timpul de întreruperi.

Ne rezervăm dreptul de a ne selecta utilizatorii.

10. Modificări ale termenilor și condițiilor

Modificările prezenților Termeni și Condiții, vor fi publicate pe această pagină web, fără a vă informa în prealabil. Prestatorul își rezervă dreptul de a actualiza și revizui acești Termeni și Condiții în orice moment, fără acceptul sau anunțarea Beneficiarului în prealabil.

„Termeni și Condiții” constituie, în întregime, un acord încheiat între Prestator și Beneficiar, în privința utilizării site-ului web și a serviciilor oferite prin intermediul acestuia.

11. Întreg acordul

Acești Termeni și Condiții, împreună cu Politica de Confidențialitate și Politica Cookies, conțin întreg acordul între părți cu privire la obiectul acestora și înlocuiesc toate acordurile, aranjamentele și înțelegerile anterioare între părți cu privire la obiectul acestora.

12. Lege și jurisdicție

Orice litigiu intervenit între Prestator și Beneficiar cu privire la interpretarea și executarea serviciilor, a prezentului contract denumit „Termeni și Condiții”, a Politicii cookies și a Politicii de confidențialitate, va fi rezolvat pe cale amiabilă, iar în caz contrar, competența de soluționare aparține instanțelor de judecată din munincipiul Cluj-Napoca.

În scopul soluționării oricărui litigiu, partea nemulțumită va notifica cealaltă parte în scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, arătând expres pretențiile sale, propunerea de soluționare a diferendului, data și locul întâlnirii.